Metamorfoza Kasi

Metamorfoza Kasi po zmniejszeniu obwodu w pasie o 13 centymetrów

Kasia – efekty po 10 miesiącach, – 13 cm w pasie